Članek
Duhovnost, ezoterika pa te bolane fore
Objavljeno Dec 11, 2020

Nedavno sem bil nagovorjen, da bi se – bodisi v predavanju ali intervjuju – razgovoril na intrigantno temo, ki sliši na ime INTUICIJA. Spomnim se, da sem v neki oddaji (»Klepet ob kavi«) na vprašanje, kaj je intuicija, izstrelil kot iz topa: »Intuicija je prodor nezavednih znanj v zavest.« Kdo je ta izraz (intuicija) – bolj korektno je, če govorimo o konceptu – vpeljal v akademski diskurz, ne vem točno. Vem pa, da je o intuiciji veliko govoril Carl Gustav Jung. V koncept (njegove) »intuicije« pa je umestil tudi svoje arhetipe in/oz. kolektivno nezavedno – ki sta kot koncepta sicer dokaj neznanstvena, ker se ju ne da na noben metodološko neoporečen način dokazati. Intuicija bi v psihološkem smislu vendarle lahko pomenila nekakšno uslišanje svojega notranjega glasu, torej svojega nezavednega. Če nekdo doseže stanje oz. ima sposobnost, da se tako umiri – na nek način celo »odklopi« –, da mu iz nezavednega začno v zavest prodirati določene misli, bi lahko rekli, da ima izostreno intuicijo, oz. da ima sposobnost intuitivnega občutenja. V psihoanalitičnem oz. freudovskem smislu gre pri intuiciji za zavestno (raz)branje določenih nezavedni misli, vezanih na določene potlačene »vsebin« (dogodke iz preteklosti) in tudi določena znanja. Intuicija kot koncept v Freudovi psihoanalizi ni prisoten, v Jungovi pa. Freud je govoril o t. i. »toku nezavednih misli«, ki jih je pač mogoče občasno – npr. na pobudo posthipnotske sugestije ali s kakšno od NLP (nevrolingivističnih) tehnik – priklicati v zavest. Koncept »toka nezavednih misli« ima kot koncept bistveno obsežnejšo sporočilno vrednost, kot intuicija. Bi se pa dalo reči, da je konceptu intuicije nadrejen pojem »toku nezavednih misli«, saj intuicija nekako vsebuje še Jungove arhetipe in/oz. kolektivno (tudi družinsko) nezavedno. Freud slednjega nekako ni priznaval, zato ni govoril o intuiciji, pač pa o nezavednem (ob)čutenju in/oz. sklepanju; to bi pomenilo, da je človek sposoben iz kopice informacij in znanj (uskladiščenih v nezavednem spominu) sklepate določen sodbe, ki imajo nekako intuitivni pridih.

Videti pa je, da se pojem oz. koncept intuicije dandanes zlorablja v številnih verskih oz. verovanjskih kontekstih. Razna »new edge« verovanja operirajo z izrazom intuicija (in duhovnost, tudi ezoterika) in vanjo (s)trpajo vse mogoče (in nemogoče) – raznorazna verjetja, ki imajo domala shizotipsko valenco (vključno s teorijami zarote, ki imajo sicer druga etiološka in/oz. psihološka jedra). To bi pomenilo, da številna bizarna (groteskna) verjetja, ki evidentno gravitirajo v register shizotipske motnje, nekako pristanejo v modni intuiciji – seveda v tandemu z duhovnostjo (včasih tudi ezoteriko in »lebdečo« transcendentalnostjo). Mnogi izraz »intuicija« (in duhovnost, ezoterika, transcendentalnost) izrabljajo zato, da lažje legitimizirajo svoje nanašalne blodnje, svoja bizarna/groteskna verjetja.

Moje priporočilo je, da, če kje zasledite difinicijo intuicije, ki je približno takale:

»Intuicija je neposredni notranji uvid, dojemanje v luči čiste zavesti, duhovna modrost in ljubezen (spoznavni in dejavni princip), svetloba, ki razkriva svetlobo v vsem,« se raje nehajte poglabljati v tovrstno »čtivo«. Namreč: »uvid« je uvid – ne more biti »neposredno notranji« (niti ne zunanji). Da bi v koncept zavestnega, uvida vmešali še nezavedni uvid (iz registra kvantne psihoanalize), bi zmedli še tisti del laičnega bralstva, ki vsaj približno sledi prebranemu. Nadalje: pojem »čiste zavesti« je sam po sebi absurden – ker: »nečiste zavesti« ni. Obstaja namreč zavest in nezavedno (sinonim je podzavest) – kaj bi bila »čista zavest« je mogoče »jasno« pripadniku kakšnega »new edge« duhovnega gibanja, ki verjame v marsikaj, znanstvenih – psiholoških ali psihoanalitičnih – konceptov pa ne obvlada. Kaj bi bila »duhovna modrost«, vam (po mojem videnju) lahko »razloži« – beri: obelodani svoje nanašalne blodnje – kvečjemu kakšen verski guru, ki ima v resnici shizotipsko motnjo osebnosti.

PS: Tule je 1. del moje razprave o intuiciji, "duhovnosti", "ezoteriki", psihoanalizi ... https://www.youtube.com/watch?v=Y1OVZ2up1AQ&t=6s