Članek
Nudizem in/kot spolna zloraba – III. del
Objavljeno Jul 27, 2018

Glede na to, da v povezavi z nudizmom trdim, da lahko nudističnih ekshibicionizem odraslih – problematična je predvsem golota starševna otroka deluje kot spolna zloraba (ni pa to nujno in neizbežno), moram biti za odtenek bolj ekspliciten. Spolne zlorabe – najnevarnejša je klasične pedofilija, ki jo je otrok deležen skozi daljše obdobje svojega otroštva – fatalno zaznamujejo človekovo duševnost. Če je otrok (kot žrtev) vpet v pedofilske spolne prakse svojih staršev (najbolj problematičen za hčerko je incest z očetom), to pomeni, da bo takšna pedofilska spolna zloraba izjemno zaznamovala psihično življenje dotične žrtve, še posebej pa spolno življenje (otroka/deklice). Včasih je pri deklici zaznamovana – t. r. uničena – tudi želja po otroku. (Vedeti moramo, da se (psihoanalitično gledano) želja po otroku napaja iz dekličin ojdipske (fantazmatske oz. nezavedne) želje po očetovem penisu.) Miselna dejavnost, ki jo žrtev spolne zlorabe nenadzorovano in »podivjano« razvije, ko je deležna določene (odrasle) spolne praksa, se intenzivno (beri: libidinalno hiperinvestirano) in ponesrečeno vplete/preplete v/z miselno dejavnostjo, ki jo otrok spontano in pričakovano (pogosto zgolj nezavedno) razvija v času Ojdipovega in/oz. kastracijskega kompleksa in tudi v postojdipalnem obdobju. Glede na to, da človekova duševnost v osnovi povsem seksualno koncipirana, je otrokova duševnost izjemno dojemljiva ravno za anomalije/neobičajnosti v percepciji seksualnosti. Za zdrav duševni razvoj (za mentalno zdravje), ki ga bo otrok deležen šele v odraslosti, so fatalne frustracije prav seksualne narave. V seksualnosti je domala vse hiper libidinalno investirano/»oenergeteno« – beri: nabito/»zabezecano« (angl: »kateksirano«) z ogromno libidinalne energije. Spolno zlorabljenim otrokom se deformira/izmaliči spolna želja, deklicam pa pogosto celo spolna identiteta (veliko spolno zlorabljenih deklic postane v odraslosti lezbično spolno usmerjenih, ali imajo še kakšne težje »mejne« motnje osebnosti). Če je deček vpet v homoseksualne (pedofilske) spolne prakse včasih postane vsaj biseksualen, če že ne kar ortodoksno homoseksualen – zaznamovane oz. deformirane pa ima še nekatere druge spremljajoče/»obrobne« segmente duševnosti (tesnobnost, anksioznost, paničnost, fobičnost, depresija, povečana agresivnost, tendence k samokaznovanju/samopoškodovanju …). V tem kontekstu seveda obstajajo občutne razlike med spoloma glede dojemanja spolne zlorabe in učinkov zloraba na spolnost (spolno identiteto/željo) in na nekatere druge duševne procese.

Iz lastne klinične prakse lahko izpostavim primer, ko je ženska razvila socialno fobijo (in panične napade), ravno zaradi (zgolj »blage«) incestuozna spolne zlorabe (verjetno pa tudi očetovega »hišnega/domačega nudizma«). Strah pred ljudmi je psihično zgradila na infantilnih (miselnih) temeljih (»miselnem odtisu«) tiste bojazni, ki jo je kot spolno zlorabljena (in zmanipulirana) deklica (ob)čutila pred ostalimi družinskimi člani (in sorodniki ter znanci), ko je z očetom počela incestuozno prepovedane »stvari«, ki se ji takrat – ko še ni imela formiranega/razvitega Nadjaza – niso zdele »nič posebnega«, »nič takšnega«.

Spolna zloraba v bistvu ponesrečeno intervenira v naravni in pričakovan (miselni) »protokol« oblikovanja/formiranja (vsaj) spolne želje, včasih pa tudi spolne identitete. Nudizem – ali zgolj prepogosto »hišno« (vizualno) soočanje genitalij svojih staršev – lahko učinkuje kot spolna zloraba ravno zato, ker sproži »napačno« miselno dejavnost (otrok v svoji psihični realnosti ustvari napačen »miselni odtis«); le-ta pa se potem ponesrečeno vplete/preplete z običajno ojdipalno-kastracijsko miselno dejavnostjo, ki je v osnovi odgovorna za razvoj spolne želje in identitete, in je pričakovana ter povsem normalna – tista (in taka), ki v odraslega človeka naseli pričakovano (običajno, normalno) percepcijo spolnosti, spolne želje (pohote in fantazije) in spolne identitete.

V tem »zmotenem (miselnem) protokolu« pozneje odigra svojo (pomembno) vlogo tudi formirajoči se Nadjaz. Ko (pozneje) dograjen Nadjaz dobi spominski vpoglede v infantilno doživeto spolno zlorabo, lahko pride do samokaznovanja/samopoškodovanja (pri deklicah/ženskah) in izbruha falične agresije (pri dečkih/moških). Dograjen (močan) Nadjaz – ki je odgovoren tudi za občutenje tabuja incesta – je v resnici tudi tisti, ki v odraslosti (na račun spolne zlorabe) povzroči anksioznost in tesnobnost. Nudizem in/oz. prepogosto videna »domača«/»hišna« golota staršev, pa po istem algoritumu »zavozlja« oz. deformira otrokov normalen/pričakovan »miselni protokol«, ki je v resnici odgovoren za psihično zdravje dotičnega otroka v odraslosti. Intervencija v normalno/običajno otrokovo ojdipalno-kastracijsko miselno dejavnost (v »miselni odtis«), ki jo lahko povzroči plažni/kopalni/morski (ali pa »hišni«/»domači«) nudizem se ne sme zgoditi! Starši s svojo (genitalno) goloto in nepazljivostjo ali celo »liberalnostjo« ne smemo pustiti, da nas naši otroci prepogosto videvajo (genitalno) gole! Problematična za deklico je predvsem očetova (genitalna) golota – za dečka pa je problematična materina (genitalna) golota (in tudi materinih golih prsi postojdipalni otrok ali pubertetnik ne sme videti/videvati). Kakšna »skupna tuširanja« (otroci in starši) tudi niso najbolj priporočljiva. Naključna (genitalna) golota, ki so jo deležni (majhni) otroci, ko npr. v domači kopalnici ali spalnici (naključno) vidijo, ni posebej problematična. Deklica načeloma ne sme transparentno videti očetov penis – še najmanj pa erektiranega – mora pa ga anticipirati, (miselno) predpostavljati, kaj več pa ne! (Če v dekličinem otroštvu oče ni prisoten, se ji marsikaj iz registra spolne želje, in tudi želje po otroku, »zalomi«.) Odrasli otroci (pubertetniki/mladostniki) bodo že tako ali tako – zaradi (v Nadjaz ponotranjenega) tabuja incesta – z gnusom dojemal (genitalno) goloto svojih staršev. Dojenčki, ki še nimajo razvite »poglobljene« (»pametne«) miselne dejavnosti, so iz te paradigme videnega oz. miselnega »soočenja« z anatomijo golih odraslih oz. starševskih genitalij, izvzeti.

PS: Sledili bosta še (namanj) dve nadaljevanji (morda celo tri).