Članek
Demokracija, »kultura posilstev« (in Eugenija Carl)
Objavljeno Sep 02, 2018

Glede na to, da veljam za nekakšnega seksologa – ker je psihoanaliza t. r. veda o seksualnosti – se pač moram oglasiti. Ne nazadnje sem 9. novembra 2015 twittnil tole: »Tole bo treba 100X ponovit: Najhujši problem beguncev/barbarov je in vselej bo SIMBOLNA KASTRACIJA moškega dela te horde. Tukaj je/bo "jeba".« Seksualne izgrede, ki so se potem v Nemčiji (v Kölnu) res zgodili čez dva meseca, okrog novega leta, sem v konsistentnem elaboratu t. r. napovedal. Resnično se jih je dalo napovedati, in to zato, ker je koncept simbolne kastracije, ki se navezuje na falično/ojdipalno fazo, katere inherentni del je kastracijski kompleks, v psihoanalizi pač znan. In tisti, ki se tako ali drugače ukvarjamo s (Freudovo) psihoanalizo, pač vemo, kako neznosna je kastracijska bojazen, ki mrtviči moško pamet/razum – bolje rečeno (moralni) Nadjaz. Ravno begunci, ki so večinoma islamske vere, pravega/klasičnega Nadjaza (kot je značilen za povprečne evropske moške), t. r. nimajo. Če bi ga imeli, verjetno ne bi bili begunci, pač pa bi poskušali svojo državo spraviti v red in bili tam, kjer so njihove družine – ker bi bilo to moralno korektno/prav.

Po drugi strani je problem Nadjaza – beri: moralnega razsojanja – begunskih muslimanov v tem, da v nezavednem nimajo ponotranjenega močnega očeta, pač pa Koran, Alaha in šeriatsko pravo. Mnoge njihove odločitve (tudi tiste, ki so vezane na seksualnost), ki bi sicer terjale moralno presojo, t. r. necenzurirano vstopajo v realizacijo. Problem klasičnega muslimanskega Nadjaza je (tudi) v tem, da na mestu »dobrega (in pravičnega) očeta« stoji (in ukazuje) Koran oz. Alah in šeriatsko pravo. Muslimani torej nimajo razvitega klasičnega čuta za (postkonvencionalno) moralno razsojanje, pač pa se jim Koran/Alah/šeriat diktira, kaj je prav in kaj ne. In na področju prakticiranja spolnosti v muslimanskem svetu vladajo res čudne zakonitosti. Posilstva, ki v zadnjem času tako zelo begajo in strašijo Slovenke in Slovence, muslimani sploh ne dojemajo tako, kot (krščansko oz. tradicionalno/»zahodno« vzgojeni) Evropejci. Ne da se sicer reči, da so posilstva v islamu normativna, t. r. zapovedana (s strani Korana/Alaha/šeriata); v kontekstu posilstev pa se da vendarle pripomniti, da s posilstvi, v določenih kontekstih in v določenih situacijah, v muslimanskem svetu (za muslimane) ni nič narobe. Termin »kultura (dovoljenih/zapovedanih) posilstev« je povsem legitimen.

Tednik Demokracija je na naslovnici objavil simbolično fotografijo »kulture posilstev«, kjer roke migrantov nebrzdano otipavajo/ošlatavajo »belo«/evropsko žensko. Obsodbe na račun tednika Demokracija se sedaj kar vrstijo. Prednjači novinarka RTVSLO Evgenija Carl, ki je brez kakršnekoli opozicijske pojasnitve – v smislu, da je svarilo pred »kulturo posilstev« legitimno – »zrežirala« svoj prispevek, zelo enoumno, brezopozicijsko. Nebrzdano je obsojala omenjeno fotografijo oz. tednik Demokracija, mene osebno pa je na FB (na katerem me je nekoč »dodala« kot »prijatelja«) blokirala – in to zato, ker sem razgalil njeno zavajajočo statistiko. Ravno zaradi tendenciozne zlorabe statistike se je (še enkrat) izkazalo, kako režimsko leva je dotična novinarka. V interpretacija statistike Carlova vehementno trdi, da so v minulih letih le štirje begunci (dva Sudanca in po en Tunizijec in Nigerijec) zagrešili posilstvo – večina posiljevalcev, absolutno gledano (334 od 374), pa so zagrešili Slovenci. Da je statistika ena sama laž, je nesmiselno poudarjati. Vam dam pa namig: Naj se ta »statistika« Eugenije Carl pretvori v odstotke – statistična slika je v tem primeru čisto drugačna in bistveno bolj relevantna. 4 migrantski posiljevalci predstavljajo bistveno večji odstotek (vseh migrantov, ki so bili v času posilstva v Sloveniji) kot je odstotek slovenskih posiljevalcev, pač glede na to, koliko moških živi v Sloveniji. Hipotetično si zamislite, da je bilo v času posilstev v Sloveniji 1000 moških migrantov. Od tega jih je 100 prišlo v situacijo, da si posilstvo lahko sploh »umislijo«; in 4 so posilstvo tudi izvedli. Hipotetično bi lahko rekli, da je odstotek o katerem je relevantno govoriti  4 … Če pa govorimo o slovenskih posiljevalcih, pa tistih 334 posiljevalcev prestavlja občutno manj od ene promile »posilstva sposobnih« moških. Treba je še vedeti, da so t. r. vsi slovenski moški dnevno v situaciji, ko bi lahko posiljevali, pa ne posiljujejo. Migranti pa teh »priložnosti« (na njim »neznanem terenu« in ker niso toliko v stiku z ženskami) sploh nimajo oz. so zminimalizirane. Kaj če se situacija ob »ustrezni« (poskušani) asimilaciji (in probegunski politiki) obrne, število moških migrantov pa občutno poveča?! Carlova v svojem razmišljanju/prispevku sploh ne gre oz. ne zna iti v to smer. In tudi »režimski« psiholog Aleksander Zadel, ni »zadel« (niti ni poskušal zadeti, ali pa ni smel) bistva problema migrantskih posilstev (samo napadal je tednik Demokracijo in naslovno fotografijo označeval kot »sovražni govor«) …

Za predstavitev drugega, torej opozicijskega (kritičnega) mnenja še tale namig: če bi »skenirali« oz. (telepatsko) »prebrali« razmišljanje povprečnega oz. tipičnega migranta, ki prihaja iz arabskega Bližnjega vzhoda in se v tem trenutku nahaja v Sloveniji ali nekje drugje v Zahodni Evropi, bi ugotovili, da ti/taki moški »non stop« razmišljajo o seksu – že zato, ker so simbolno kastrirani in so posledično (in »obrambno«) tudi hiperseksualni. Begunci so nekakšna getoizirana kasta moških, ki imajo za nameček (ob klošarjih) skrajno neurejeno seksualno življenje – karikirano rečeno: »Še drkati (v miru) ga nimajo kje!« V posilstva se ne spuščajo izključno zato, ker se bojijo kazni oz. posledic. Povprečen (evropski) moški, ki v spletu okoliščin živi v »seksualni deprivaciji« (oz. v »karanteni«, t. r. izoliran od žensk), žensk ne posili zato, ker čuti, da to ni moralno prav. Povprečen muslimanski begunec pa tega moralnega (ob)čutenja (etičnega imperativa) – po mojem močnem psihoanalitičnem prepričanju – nima! Njihove pohote ne zaustavlja močan Nadjaz, pač pa se v samem jedru Nadjaza nahaja Koran (z Alahom in šeriatskim pravom), ki pa posilstva v določenih kontekstih dovoljuje oz. celo zapoveduje. Kdor ni seznanjen z vsemi psihoanalitičnimi koncepti, takšne (moje) interpretacije sploh ne more razumeti. Ampak, vam garantiram: ta moja interpretacija je popolnoma legitimna, konsistentna, ima redečo nit in rep in glavo. Gre samo za to, ali mi/ji boste verjeli, ali ne. Ne polivajte pa me z gnojnico samo zato, ker nekaj/nečesa – v tem primeru moje interpretacije –  ne razumete.

PS1: Sedaj pa to mojo interpretacijo o legitimnosti naslovne fotografije v Demokraciji prepošljite sami Eugeniji Carl (mene je blokirala), njenim šefom na RTV in vsem, ki se sedaj mrzlično ukvarjajo z »zažiganjem na grmadi« tednika Demokracija in drugače/kritično mislečim.

PS2: Vsem pravim moškim pa svetujem, da ste pripravljeni – če bo treba – zaščititi svoje družine, svoje žen(sk)e, hčere, mame, otroke  … – to je vaša moralna (moška) dolžnost. Če izbirate med t. i. človekovimi pravicami (moških) beguncev in zaščito svojih žensk, morate (preventivno) zaščitene ženske. To je ta moj skromen nasvet – s trdnim/konsistentnim psihoanalitičnim jedrom (ki je seksualne narave).

PS3: In ne pozabite tegale teksta: http://nova24tv.si/kolumna/seksualni-izgredi-so-bili-v-resnici-nacrtovani-in-napovedani/