Članek
Referendum o ZZZDR bo mogoč
Objavljeno Mar 17, 2015

Za radio Euorpa05 sem posnel redno tedensko kolumno oz. radijski komentar – že 10. po vrsti – tokrat o referendumu o ZZZDR. Ali Žerdin in Janez Markeš sta prejšnji teden napovedala, da bosta (v sredo) na to temo posnela svoj redni tedenski komentar, pa sem ju malo prehitel – tudi s tem blogom.

Zagovor oz. pravico do referenduma bom utemeljil na rahlo banalen način, po ovinkih. Bil bom pa analitičen – tokrat ne PSIHOanalitičen, pač pa filozofsko/logično analitičen. Analitično sklepanje je nekaj, kar analitični filozofi zelo cenijo – ta dar/talent/sposobnost človek ima, ali pa nima; ne da se je kar naučiti (iz knjig). Meni so ravno sami filozofi namignili, da imam ta dar/talent/sposobnost … – in jaz (seveda) vem, da imam ta občutek za analitično sklepanje.

Ujezila sta me tudi Andraž Teršek in Rajko Pirnat, ki sta v Studio City spodletelo govorila o referendumu, kot nečem, kar se ne bi smelo zgoditi zaradi kršenja človekovih pravic. No, jaz bom analitično dokazoval, kako in zakaj je referendum mogoč oz. po drugi strni ga niti ne bi smelo biti, ker bi moralo Ustavno sodišče razveljaviti spremenjen ZZZDR, ker je protiustaven. Kršeni so najmanj trije členi Ustave: 53., 54. in 56 člen.

Banaliziranje bo skušalo popeljati nekoga, ki neobremenjeno in nespotaknjeno misli ta pravni kontekst, do uvida in/oz. spoznanja, da so v igri v povezavi s spremembo ZZZDR in referenduma določeni absurdi.

Če bi matica – naj jo za potrebe analitičnega sklepanja personificiramo v žensko/lezbijko – rekla, da bi morala biti njena »človekova« (in »ustavna«) pravica (torej pravica stvari/reči), da v tandemu matica-vijak/šrauf enakovredno zamenja vijak/šrauf, bi bil to jasen absurd/error. Ker bi prišel nek mehanik ali mizar ali pa preprosti kmet in ji(m) zabrusil, da matica v znamenitem (funkcionalnem) tandemu/duetu ne more nadomestiti vijak/šraufa, ker potem v tandemu s še eno matico ne bo imela osnoven/temeljne funkcije privijačenja/prišraufanja (nečesa). Torej: matica se ne more sklicevati na nekakšne/nikakršne temeljne (»človekov«) pravice (14. člen Ustave), ker ne more prevzeti osnovne vijakove/šraufove funkcije – matica ni vijak/šrauf! Dve matici ne moreta opravite osnovne funkcije zaradi katere se je tandem matica-vijak sploh prijel oz. vzpostavil oz. bil izumljen. Matica ne more in nima kar »človekove«/»ustavne« pravice »postati« vijak/šrauf, GA NADOMESTITI, ker ne more opravljati vijakovih/šraufovih funkcij v tandemu matica-vijak …

Tako je tudi mati narava – ali pa Bog – »ustvaril(a)« moškega in žensko, in vsak v tem tandemu ima svojo funkcijo, in pri prokreaciji/razmnoževanju in pri vzgoji/»gor-spravljanju« otrok.

Torej: PRAVICE, KI IZHAJAJO IZ NASLOVA RAZLIK MED SPOLOMA NISO ČLOVEKOVE, TOREJ USTAVNE PRAVICE. Geji zato ne morejo zahtevati od države – to bi bil pravni in logični absurd/error –, da jim omogoči pregled pri ginekologu. Lezbijke sicer lahko gredo k urologu, samo ne morejo pa zahtevati – to bi bil pravni in logični absurd/error – naj jim pregleda prostato – ker je nimajo. Spolna usmeritev gejev in lezbijk v tem primeru (sploh) ni pomembna, pač pa je pomemben vhodni/vstopni spol v ginekološko oz. urološko ambulanto.

Tudi pri starševanju (predvsem v ojdipalni fazi) (niti) ni (toliko) pomembna spolna usmeritev staršev, pač pa vhodni oz. vstopajoči spol v (ojdipalno) starševanje otroku. Očeta, kot »bitja s penisom«, ne more oz. ne sme zamenjati »bitje brez penisa«, torej mati oz. še ena ženska (ali je slednja lezbijka ali ne, v resnici sploh ni pomembno). Zakonitosti Ojdipovega in/oz. kastracijskega kompleksa za razvoj spolne in/oz. psihične normalnosti in mentalnega zdravja so, psihoanalitično gledano, znane. (Teršekovo sprenevedanje o poenotenju psihološke&psihoterapevtske&psihiiatrične stroke je nelegitimno, ker ni res, da je stroka poenotena. Psihoanalitični protiargumenti so jasni, tredni in tudi izrečeni iz ust gejevskih aktivistov/psihoanalitikov: Matjaža Lunačka in Bogdana Lešnika.)

PRAVICE, KI MOŠKEMU IN ŽENSKI PRITIČEJO IZ NASLOVA RAZLIČNOSTI SPOLOV, NE MOREJO IN NE SMEJO BITI ČLOVEKOVE PRAVICE NASPROTNEGA SPOLA. Ženske ne morejo – to bi bil pravni absurd/error – zahtevati pravice moških, ker niso moškega spola. In tudi moški ne morejo – to bi bil pravni absurd/error – zahtevati pravic žensk, ki ženskam pritičejo natančno zato, ker so ženskega spola.

Pa si poglejmo pravno in/oz. analitično logiko in nanjo vezan ABSURD/ERROR na primeru znane feministične zahteve po združevanju WCjev po spolu. (Feminilni geji si –zaradi SPOLNE/SEKSUALNE FRUSTRACIJE – strašno želijo hoditi v ženski WC – nekatere lezbijke pa po tihem verjetno tudi v moškega, vsaj občasno). Ta tendenca oz. ideje v to smer obstajajo, feminizem jih pozna (v ozadju je pač znamenito (nezavedno) zavidanje penisa).

Če bi prišla v parlament pobuda o zakonu o združevanju WCjev po spolu, bi feministke lahko dosegle, da bi levica z večino (npr. z 51 : 28) podprla, torej sprejela zakon, da bi se WCji po spolu združili. Z lahkoto se da zlobirati tudi Državni svet, ki ne bi vložil veta in … (konzervativni) »civilisti« bi zbrali zadostno število podpisov (ne samo 2500, pač pa preko 80.000).

Ustavno sodišče bi potem lahko odločalo ali referendum o spodbijanju tega zakona o združevanju WCjev po spolu dopusti ali pa ne dopusti. Pristranski Ustavni sodniki bi z lahkoto zagovarjali logiko, da spol, niti spolna usmerjenost, ne bi smela biti ovira, da se WCji po spolu ne združijo v en(oten) WC – ali pa vsaj: da lahko lezbijke hodijo v moški WC, geji pa v ženskega. In: o človekovih pravicah se po novem ne sme referendumsko odločati. Torej, ali je, ali ni »človekova« in/oz. »ustavna« pravica feministk in/oz. legebitrovcev, da  hodijo v WCje, kjer sta oba spola neločena/združena, je seveda sedaj poglavitno PRAVNO VPRAŠANJE.

Nadaljnji absurd na to temo se lahko zgodi, da bi Ustavni sodniki referendum dovolili. Narodu pa se bi lahko butasto zdelo iti na referendum in se bi udeležilo samo 400.000 ljudi/volivcev. In če bi jih 75 odstotno (300.000) »proti« združevanju WCjev po spolu, bi bilo to premalo. In kaj bi se zgodilo?! ABSURD! WCji bi bili združeni po spolu, ker so levi poslanci to izslili s preglasovanjem v parlamentu.

In točno tak ABSURD se lahko zgodi z referendumom o ZZZDR. No, če bo referendum vendarle dovoljen, si upam trditi, da bo proti novemu ZZZDR glasovalo več kot 350.000 ljudi/volilcev, kar bi znalo biti dovolj za to, da se ohrani star ZZZDR, v katerem se ohranja tradicionalna družina (z moškim očetom in žensko mamo) in geji in lezbijke ne smejo posvajati otrok.

Gre samo zato, da Ustavni sodniki dovolijo referendum. Še bolje pa bi bilo, da Ustavno sodišče zavrne izglasovan zakon z utemeljitvijo, da je protiustaven. Res pa je, da se morajo na desnici najti pravniki, ki bodo znali argumentirati logiko protiustavnosti. Jaz osebno to logiko seveda vidim – že v tem, da ni bilo javne razprave, pač pa so tako radikalen zakon sprejeli po skrajšanem postopku; kršeni pa so tudi najmanj trije členi Ustave (53., 54. in 56. člen).

In naj sedaj tale zapis prebere čim več pravnikov, morda celo Ustavni sodniki. Tale video pa naj jim pomagal skalibrirati pogled na ZZZDR.